Binnen sporten: Vanaf 17 augustus 2020

Beste huurders van de Sporthal de Bosrand,

Zoals in juni reeds besproken zal de sporthal op maandag 17 augustus 2020 weer open gaan volgens het normale rooster. Vanuit de NOC*NSF is er een protocol opgesteld onder welke voorwaarden de sporthal weer op een veilige manier open kan gaan. Het protocol staat op deze pagina en zal tevens in de sporthal op een zichtbare plek worden opgehangen.

Let op de volgende punten:

Per training dient er een presentielijst bijgehouden worden met naam en telefoonnummer van de aanwezige voor eventueel contactonderzoek. Hiervoor dient de vereniging zelf zorg te dragen;

Na afloop van het gebruik van de sporthal dienen de gebruikte materialen gedesinfecteerd te worden. Desinfectie zal aanwezig zijn in het materiaalhok.
   
Het protocol en looproute dient bekend te zijn bij de gebruikers van de sporthal. Wij willen je dan ook vragen deze te verspreiden binnen de vereniging.
   
De verenigingen zijn initieel zelf verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord sporten.

Verantwoordelijke vanuit de vereniging

Vanuit de verenigingen moet bij het bestuur van de sporthal 1 persoon aangesteld worden als aanspreekpunt van de verenigingen. Het aanspreekpunt vanuit de sporthal is Antoinette van Galen en bereikbaar op 06-57421564. Het aanspreekpunt vanuit de vereniging dient uiterlijk 14 augustus 2020 bekend te zijn bij Antoinette.

Looproute

Onderdeel van het protocol is uiteraard zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te hanteren, alsmede de looproute te bepalen. In de bijlage is dan ook een plattegrond opgenomen met de looproute zoals die op dit moment gebruikt zal worden. Ook deze zal in de sporthal worden opgehangen en is aangegeven met pijlen.

De belangrijkste punten inzake de looproute hebben wij hieronder beschreven:

- Je komt binnen via de zij-ingang, dus niet bij de ingang van de kantine.
- Bij binnenkomst dien je je handen te ontsmetten met de aanwezig desinfectie.
- Vervolgens ga je naar de kleedkamer 1, 2, 3 of 4
- Er kunnen maximaal 8 personen tegelijkertijd in 1 kleedkamer, let hierbij op de stickers die markeren de 1,5 meter afstand.
- Er kunnen maximaal 3 van de 8 personen tegelijkertijd onder de douche ook daar 1,5 meter afstand houden
- Vanuit de kleedkamer kun je de hal in volgens de looproute
- Vanuit de hal ga je nooit direct de kleedkamer in, maar altijd volgens de looproute
- Na het omkleden ga je door de zaal de kleedkamer uit
- De uitgang kan via de zij-ingang of via de kantine
- Vanuit de kantine ga je niet direct naar de kleedkamer maar altijd buitenom via de zij ingang
- Publiek is vooralsnog niet toegestaan ook niet op de tribune


Wij hebben bovenstaande met de nodige zorg samengesteld, begin september zullen wij de regels evalueren en waar nodig aanpassen. Mochten er punten zijn die wij hierin mee kunnen nemen zijn deze uiteraard van harte welkom. Stuur ze per mail naar Jasper Nederend

Veel sportplezier!

Bestuur Stichting Beheer Sporthal de Bosrand
Geurt, Kees, Marjone en Jasper
Klik op onderstaande afbeelding voor alle NOC-NSF info en protocol