UW BANNER IN "DE BOSRAND".
Heeft u interesse in sponsoring van de binnensport in sporthal "De Bosrand"?
Klik op de afbeelding hieronder en vraag informatie op:
In 2013 zijn we begonnen en ook nu gaan we door als Benschopse zaalsportverenigingen met het goede voornemen om samen te werken op het gebied van sponsoring!

Dat heeft voor u tweeërlei voordelen, u wordt door slechts 1 persoon namens VIER zaalsportverenigingen benaderd voor sponsoring in de sporthal.

Wij willen deze sponsorvorm gestalte geven door uw permanente reclame op te hangen in sporthal de Bosrand in de vorm van een reclamebanner.

Specificaties voor de te maken banner:
1. maatvoering = 200 x 80 cm.
2. materiaal te maken en te leveren door Van Rooij Reclame uit Benschop
3. ontwerp reclamebanner voor rekening opdrachtgever (banner blijft eigendom van opdrachtgever), kosten ca. € 220,-- exclusief BTW
4. montage/demontage wordt verzorgd door de verenigingen
5. u sluit een contract voor slechts 1 jaar, daarna wordt het contract stilzwijgend verlengd, de jaarlijkse exploitatiekosten zijn € 175,-- (geen BTW) geheel ten gunste van onderstaande verenigingen

Wij hopen op uw positieve reactie.

Met sportieve groet,

Namens de Samenwerkende binnensportverenigingen
Badmintonvereniging de Bereshuttle,
Benschopse Gymnastiekvereniging,
Stichting Omnisport Benschop en de
Benschopse Volleybalclub BEVOC